is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 51, 24-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL.

DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW.

Opgaaf van den invoer tot verbruik en den uitvoer uit het vrije verkeer van voortbrengselen van Boom- en Bloemkweekerij, Ooftteelt en Warmoezerij gedurende de maand November 1915.

Invoer tot verbruik (In 400-tallen K.6., brnto-gewicht). üitvoer uit het vrije verkeer (in 100-tailen K.G. brnto-gewicht). Hiervan uit: Hiervan naar: ►4 NAMEN DER ARTIKELEN. : < i W • s 1 w j j i W s < s w N. A. G Z s z •6 0 0 Z 0 f 4 Ö z ; ' U H ■M Ui z Z < o • c > ’ Eh O 1 i w s <3 0 D cc c 4 sz; W Q 0 < > H 'z hP hP I—l < Pi ft 0 < ü* -*3 Pi < s ö ft s w z < ft 3 M < z < ft Z < N z w 0 fIH ,CÓ Z f 4 Z f 4 co f 4 ft z f 4 CP f 4 Oh f 4 1 cc hJ <3 Pi D co cc Ph !zi < 0 f 4 ' • ‘ w E-i 0 Pi ü, z P w 1 D Pi CÓ & 0 0 Oh z ►-H Ph cc CS3 1 > < < n ü Ö Ph 0 0 HH ft Z 0 Oh cc CS3 < Malta- en andere Zuld-Europeesciie aardappelen I 1 1 j 1 \ 1 1 1 1 9 c ƒ Bloembollen, knol- en wortelgewassen ini 33 469 07 272 – i 1 309 1 13578 3293 1 127 _ 144 355 6425 _ 16 36 ' i j 2982 ! 199 Levende bloemen, bladeren, takken (met of zonder I $ s “4 vruchten of bloemen), siergrassen, afgesneden, los of gebonden in bouquetten of kransen. . 37 23 ' – – – – 14 _ 849 4 6 i 63 ; 720 56 Boomen, heesters (waaronder stam- en i 1 O’S ° struikrozen), met uitzondering van vrucht ft R d boomen 3383 2971 1 411 – – – – 27758 8707 40 – 115 521 8540 3 81 23 614 – 8310 71 455 278') q'ü q.a Q) -> *J O. O Vruchtboomeu 120 – 3 – 9 – – 108 – – – – – – – – 89 – – – 3 – – – 6 – 2 – 78 – – – S 0) lis o 5* a 0) > Planten in potten en kuipen Alle andere (planten, stekken, afleggers, ent-234 234 352 41 “ 83 33 – 187 – rijs, enz.) 801 10 966 320 9 – 637 __ Aardbeziën – – _ – – – _ _ ■3 Appelen 32!) 323 1 4 1 _ 226941 __ 4370 _ 2201 17347 _ 5 202568 380 s s o 0> £ Peren 15 – 14 – 1 – – – _ – 10125 – – – 105 1 2084 __ 7985 Noten (wal- en hazel-) 580 _ 212 1 2.'Sl 4 _ 112 _ 94 __ _ 17 _ _ 77 ® 5P *2 ö 2 i> Druiven 197 7 1 189 __ _ 1386 9 38 1 1 8 _ 1329 _ – ö K, 9 Q) OD th > Kersen _ _ _ _ _ . _ _ _ S E « Kruisbessen _ _ _ _ > “ Zwarte bessen Roode en witte bessen _ – – – – – – – – – – – – 1 – 1 Sluitkool (witte, savoye en roode kool) .... – _ _ _ _ 114859 49649 _ 215 1398 48 _ , 63549 _! 1 Bloemkool – _ – – _ _ 26725 30 11 _ 8 26672 _ : 9 -- s I 1 Uien en sjalotten 100 -■ – – i ~ ! – 100 _ _ 58646 75 876 9 1233 9028 59 75 12 1827 44975 -1 477; i i a & ] Komkommers en augurken 535 1 H <D i tuD 1 ? I Tomaten – 2040 4 _ 233 _ 19 _ 17841 1 Peen (tuinwortelen) – – _ i – i 1 _ _ 40587 7721 3 6 4 299 32554j ' Alle andere, niet afzonderlijk genoemde .... 1878 – 176üj 1 “ i – i 7| – – 111 – – – – – – – – 108346 52 – – 6997 – – – 287 9 j -1 \ 1009951 – – – 1 ï) Hie rvan naai : It£ ilië 1. Kaa p de Goede Ho Op 6, Por 1 ugal 85 en Ri 1 1 1 0 de la Plata 186.