is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Ouverture sLeonore” van v. Beethoven.

4. Faiitaisie van Beir voor trom'oone, uit te voeren door den Heer Keissland.

5. Maskerademarsch ter gelegenheid van het 315 jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, gecomponeerd en opgedragen aan het Studentencorps, door den Heer J. G. Eochussen.

6. Ouverture Guillaume Teil.

BIJLAGE H.

PROGRAMIA m UET VITRWERK, ZATERDAG 28 JEATJIBSI.

1. Een prachtig Eonteinwerk, in welks midden zich een devies ter eere van Vaderland en Koning bevindt.

3. Een draaijende Pyramide met bengaalsch vuur verlicht.

8. Eone Eozet door cirkels van gekleurd vuur geformeerd. 4. Eene Bloemfontein met gouden en zilveren parels, afgcwisseld door witte en blaauwe vlammen.

5. Eene draaijende zon met onderscheidene afwisselingen van kleuren.

6. Onderscheidene door elkander draaijende Eourgonwielen.

7. Eene staande Zon met schitterende stralen, met een devies aan Neêrlands Schoenen.

8. Eene schitterende Ster.

9. Eene Caprice.