is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En alledaags wordt alles

Wat eenmaal wonder scheen

Slechts éene enkle beê

Wij wagen ze met beven;

Als ons een surveillant

Beboet om zondig leven,

Geef aan geen nijvren zoon

Minerva’s dan dat geld ,

Maar ’t zij tot boter werk

En edler doel gesteld.

O 1 koop dan voor dat geld

Het is tot heil der stad,

Een duizend exemplaren

Van ’t Academie-blad.

Dat blad heeft onze regten

Steeds moedig voorgestaan,

Wij dragen ’t op de handen,

Dat blad is ons orgaan;

Verspreid die exemplaren

Door ’t dierbaar Vaderland.

Dan zal ons Eora bloeijen,

En blijft ons rijk in stand ,

Dan sluit zich Euthon spoedig

Met Bela bij ons aan,

En zal uw naam, o Eector!