is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

acht en veertig jaar oud was geworden, indien het mij niet was toegefluisterd; zoude de Medicus niet ligt een grein extractum graminis te veel hebben opgesehreven, indien hem de juiste dosis niet in het oor was gebeten? Op collegie wordt wel bewaarheid wat Ducis van zijnen vriend zegt : tSon esprit est è mol."

Wij zijn ook nog in het bezit van vrienden, die met ons in hetzelfde gewest, in dezelfde stad of dorp zijn geboren. Wij, dorp- of stadgenooteu , vereenen ons minstens eens per week, wanneer wij ons in Utrecht bevinden; te huis zijnde, zien wij elkander nimmer en het is natuurlijk : zijn vader is Doctor, mijn vader is bidder te Houten, en de waardige oorsprongen van ons bestaan verdragen elkaar niet te best. Wanneer wij in Houten zijn, ontwijken wij immer elkander. In Utrecht vormen wij het illustre gezelschap Houtenia!!

Wij bezitten ook avondvrienden :

Robin connait toutes nos belles,

Et jusqu’oii leur prix peut aller,

Messieurs qui voulez des Pucelles

C’est b Robin qu’il faut parler.

Wat wij met deze vrienden verrigten; moet elk voor zich weten, het lust mij niet daar lange bij stil te staan, slechts dit wil ik van hen hier noteren, om toch eenigzins hunne physiologie u te geven : Zij zijn sterk of zij zijn het geweest en gelijken den vlinder zoo wèl, die rondom de kaars fladdert, tot dat hij, door in de ’vlam

22*