is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwolle. Hamer, llceren Logement.

Nijmegen. Van Niftrik, Botterdammcr Wagen, Pricrast.

's Bosch. Clievalier, Gouden Leeuw.

Grave. Prinsen.

Haarlem. Timmermans, in de Anegang.

Leiden. De Jong, Breedestraat.

's Gravenhage. Sleyffcrs, dagelijksche Groenmarkt.

Delft. Fischler, bij de Korenbeurs.

Schiedam. Clauser, Heercn Koffijliuis.

Rotterdam. Görlitz, Boeren Vischmarkt, wijk 8 n°. 155.

« Spaansche Kade, « 12 « 138.

« Soetensteeg, « 3 « 59.

FACTORY VAN DE NEDERL. RIJN-SPOORWEGMAATSCHAPPtJ.

Is gevestigd op de Ganzenmarkt, wijk G N°. 10, ten huizo van Scheffer.

4 .