is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duren. Des Zatunlags namidilags te i mir een vrachtwagen Lij A. Ilijmicrs over de Tolsteeg-Barrière.

Eiken Zaturdag te ,11 ure een schip van de Rodenhnrgerhrug.

Culenhurg. Z. Kuilenburg. Des Maandags, Woensdags, Vrijdags en Zatnrdags namiddags te 3 ure een wagen Iniitcii de Tolsteeg-Rarriére.

Delft. Z. Schiedam.

Deventer. Des Vrijdags morgens te H ure een wagen in het Vergulde Poortje.

Elke 14 dagen, des Woensdags een schip aan de Nieuwe Kade hij de Kraan.

Doorn. Des Zatunlags namiddags te 3 ure een vrachtwagen in het Roede Hert op de Voorstraat.

Dordrecht. ' Des Zaterdags om de 14 dagen een schip des voormiddags te H ure van de Gaardbrug, te 1 ure van Luiten de Tolsteeg-Barrière.

Eemnes. Des Zatnrdags namiddag te 2 ure een wagen in de Postpaarden, achter het Vleeschhiiis of St. Jansveid.

Ede. Des Woensdags morgens te 10 ure eene kar in de Postpaarden. Ook Dingsdags een wagen des middags te 1 uur iii de Roskam.

5 *