is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1852. 21 Jan. C. J. van Persijn,

« 27 « F. C. van Opdorp, med. doet., in de cbirurgie, op Theses.

« 9 Febr. A. J. Thomas, med. et art. obst. doet., in de heelkunde, op Theses.

« 24 Maart. J. del Monte Lyon, med. et obst. doet., in de chirurgie, op Theses.

« 3 .\pril. H. C. Sandbrink, doet. in de geneeskunde.

« 30 « H. C. Sandbrink, doet. in de verloskunde, op Theses.

IN DE WIS- EN NATUURKUNDE.

1851. 20 Dec. G. P. Burger, Spec. Acad. Inaug. de solutione problematis Keppleriani.

IN DE GODGELEERDHEID.

1852.25 Maart. F. P. J. Sibmacher Zijnen, Specimen hislorico-dogmaticmn, «Quo Anselmi et Calvini placila de hominum per Christum a peccalo redemlione inter se conferuntur."

« 25 Junij. F. W. Merens, Specimen apologelicotheologicum «De UÜimorum Chrisli Ser-