is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het station van die stad een vigelante te bekomen, daar waren veel menschen en weinig vigelanten. Ik moest mij laten welgevallen dat ik met nog vier menschen een vigelante bekwam, een oude dame en nog een jonge dame, en twee heeren die zeker Engelschen waren. Ze waren ten minste zoo lomp van mij gedurig op mijn teenen te trappen. Zij vertelden mij dan ook naderhand dat zij van Londen waren gekomen om geheel Europa te doorreizen, ten einde tot stand te brengen: an anti-any-more-on-one selfs-head-hat-or-cap-bearing-society daar zij het dragen van hoeden en petten allerschadelijkst achtten voor de gezondheid, en meenden dat veel krankzinnigheid daar aan toe te schrijven was. Ook voerden zij een paar plaatsen uit een of anderen geaccrediteerden, doch mij onbekenden schrijver aan, die zij meenden dat afdoende voor hun gevoelen pleitten. De vigelante maakte zulk een geraas over de straat, zeker omdat de stad Straatsburg heette (algemeen gelach, het sterkst bij onzen geleerde) dat hoewel die twee Engelschen ieder beurtelings vlak aan mijn oor schreeuwden, ik ze ter naauwemood kon verstaan; daar kwam bij, dat ik een groote portefeuille met manuscripten bij mij had, waarvoor ik zeer bezorgd was, daar ik gedurig vreesde dat de jonge dame er eau de Cologne op zou laten vallen. Ik andwoordde aan mijne Engelsche vrienden dat de oude Romeinen, de classieken, weet u, ook geen hoeden of petten droegen, en dat men over het