is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord, «maar om dominé te worden kunt gij niet buiten hem.”

«Een fiksche, hupsche mensch,” viel oom in die juist binnen kwam, «vindt ge niet lieve?”

«O ja,” zei de mond, maar ’t groote zwarte oog zeide geheel iets anders.

EEN VERVOLG OP HET VORIGE HOOFDSTUK.

t Is een half jaar later en weder vinden wij oom en tante in de achterkamer aan de thee, oom weêr rekenend, tante breidende. De jongeheer is er nu echter niet bij; hij is uit spelen bij een schoolkennisje.

«Hoe laat moet Nol gehaald worden, lieve!”

«Hij heeft gezegd van half tien,” was tante’s antwoord, «Willem zal hem gaan halen.”

«Half tien!” zei oom en zette een bedenkelijk gezigt. «In mijn tijd....”

«Wat blief je, Arnold,” viel tante met alle mogeliike deftigheid in.

«Niets lieve! Ik zeide maar dat in mijn tijd, weetje in mijn beste tijd, toen ik veel aan de overkant in zekere zilversmidswinkel kwam....” en oom maakte een knipoogje dat geheel zonder effect bleef.... «dat ik toen vrij wat

5 •