is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bekende wereld, dal is te zeggen, zijn naara, want hij zelf trok zich meer dan ooit terug, ja op eene algemeene vergadering werd hij zelfs benoemd tot commissaris van de— waarover hij zeer in ’t naauw zat, niet wetende hoe te bedanken, want dat hij bedanken moest was buiten kwestie, hoewel hij zich door de eer heimelijk gestreeld gevoelde.

Eindelijk schreef hij den volgenden brief aan den ab actis Sen. Vet.:

Mijnheer!

Ofschoon bijzonder vereerd met de benoeming tot commissaris van...., moet ik u om verschillende reden voor de eer bedanken, vooreerst omdat ik weet dat mijne moeder er sterk tegen is.

ten tweede omdat mijne studiën het mij niet toelaten, en

ten derde omdat ik het commissariaat van dergelijke inrigtingen onpassend oordeel bij mijne betrekking als theologant.

Deze brief, voorgelezen op de eerstvolgende algemeene vergadering, deed mijn neef, die alleen badineerend als commissaris was benoemd, nog meer in de achting rijzen en een tiental jongelui haastten zich hem persoonlijk hunn*