is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drend lö vivat!

Twee dagen later kreeg van Haren het volgende briefje van Sclieding :

Am.l Wat hebben jullie me eergisteren avond doen schrikken; ik heb nooit zoo’n leven geboord. De boel is kort en klein, maar de remedie beeft geholpen. 3lijn huisheer beeft mij aanstonds de buur opgezegd. Dank, bartelijk dank voor uw kordaat middel.

t. t.

Scbeding.

P.S. Zorg dat uwe namen niet bekend worden, want mijn ploert schijnt vermoeden te hebben, dat bet een streek van jongelui was.”

«Ik wil bet graag gelooven, dat bij de buur hem beeft opgezegd; de brief, die bij tot toespijs kreeg, was ook niet opwekkend,” zeide van Haren lagcbende tot van Sorgen, die juist bij hem zat.

«Welken brief?” vroeg deze.

«Wel, een brandbrief, waarin wij hem dreigden die