is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Bij inzage van het Verslag van den toestand en de lotgevallen der Utrechtsche Hoogeschool zal het blijken, dat de tijdruimte, die het beslaat, in plaats van tot ultimo Junij, weder tot 15 Nov. is uilgebreid.

De Redactie heeft zich tot deze wijziging gedrongen gevoeld door de overweging, dat het verhaal van ’sKonings heugelijk bezoek in deze stad van September jl., tot een later verslag niet wel kon worden uitgesteld.

Voor de welwillende wijze, waarop zij in het weergeven der lotgevallen ondersteund is, brengt zij den Hooggeleerden Heer G. J. Mulder, voor het afstaan zijner redevoering, en den Wel Edelen Heer H. J. Broers, Dtó.