is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÜITENLANDSCHE CORRESPONDENTIE.

Frankrijk, Zwitserland, Pruissen, Beijeren, Wurlemberg. Baden, Polen, Busland, Engeland en België.

Dagelijksche correspondentie tot des avonds vóór 9 ure in de bus, gefrankeerd of aangeteekend tot des avonds vóór 8 ure.

Spanje en Italië.

De brieven voor Sardinië met 41 Gts., venending over Duinkerken en Yersailles.

Bremen en Hamburg.

Geheel ongefrankeerd.

Oostenrijk, gedwongene frankering met 30 Gts.

De brieven voor de Fransche Bezittingen in Algerië behoeven niet gefrankeerd te worden. In geval van frankering betaalt men voor een’ enkelen brief tot Toulon , met 5 Gents verhooging voor zeeport, gezamentlijk 90 Gents.

Het vertrek der Brievenmaal heeft plaats den 16en van iedere maand naar Batavia, over Londen, Soutkampton, Alexandrië en Singapore. Vrijwillig port f\,^Q.

Van Marseille op denzelfden tijd. Vrijwillig f 1,20, en van Triëst den 21en van iedere maand; port f 1,20.