is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buren. Des Zaturdags, ten 1 ure een vrachtwagen bij L Rijnders over de Tolsteeg-Barrlère.

Eiken Zaturdag ten 11 ure een schip van de Rodenburgerbrug.

Culenhorg. Z. Kuilenburg. Des Maandags, Woensdags, Vrijdags en Zaturdags ten 3 ure een wagen buiten de Tolsteeg-Rarrière.

Delft. Z. Schiedam.

Deventer. Des Vrijdags ten 11 ure een wagen in bet Vergulde Poortje op de Neude.

Elke 14 dagen, des Woensdags een schip aan de Nieuwe Kade bij de Kraan.

Doorn. Des Zaturdags, ten 3 ure een vrachtwagen in bet Roode Hert op de Voorstraat.

Dordrecht. * Des Zaturdags ora de 14 dagen een schip ten 11 ure van de Gaardbrug, ten 1 ure van buiten de Tolsteeg-Rarrière.

Emnes. Des Zaturdags, ten 2 ure een wagen in de Postpaarden achter bet Vleescbbuis of St. Jansveld.

Ede. Des Woensdags, ten 10 ure eene kar in de Postpaarden. Ook des Dingsdags een wagen ten 1 ure in de Roskam.