is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vianen. Dagelijks ’s morgens ten 9 ure en 2 ure een bode bij Scheffer aan de Ganzenmarkt.

Vreeswijk. In de Liggende Os op het Vreêburg vertrekt alle dagen behalve des Zondags eene diligence des morgens ten 7 ure, corresponderende op de stoomboot van Vreeswijk naar Rotterdam.

Van 1 November tot 1 Maart, dagelijks des morgens ten 6’/j, 9 en ten 12, 2, 4 ure en met 15 October ten 5 ure eene volksschuit. Van 1 Maart tot 1 November des morgens ten ö*/,, 7 en 9 en ten 12, 2, 4 en G'/a ure, eene barge van buiten de Tolsteeg-Barrière. De eerste schuit of barge correspondeert op die van Gorinchem en op de stoomboot van ’sHertogenhosch.

Vuursche. (de) Des Zaterdags ten 3 ure een wagen in het Vergulde Poortje op de Neude en in het Roede Hert op de Voorstraat.

Waalwijk. * Van 1 April tot 1 October eiken Zaterdag ten 11 ure een schip van de Rodenburgerbrug, doch van 1 October tot 1 April om de 14 dagen.

Wageningen. Des Woensdags ten 4 ure en des Zaterdags ten 2 ure een vrachtwagen in de Postpaarden achter het Vleeschhuis of St. Jansveld.

Weesp. Des Zaterdags ten 11 ure een schip van de van Wijckskade.