is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als waarin zich de planeten wentelen. Noch sde taal der bloemen,” wier zangerige denkbeelden men zegt dat alleen opgevat kunnen worden door poëten, (waarschijnlijk uitgedrukt in nLieder ohne Worte’’). Ook »de taal der gevederde zangers, der visschen of der geheele natuur” ‘) zou weinig baten om de taal der studenten te verrijken, om de eenvoudige reden dat er voor als nog geene grammatica derzelve bestaat, en het dus moeijelijk is zich die levende talen eigen te maken. Maar gelukkig is ons tot eene geheel nieuwe taal de toegang ontsloten. Het is de Btaalder kraaijen.” Een Franschman, membre de I’Academiel heeft eene volledige grammatica derzelve uitgegeven. Een goede verstaander heeft slechts een half woord noodig, dus zal hij aan het ééne geheele woord, waaruit de kraaijentaal bestaat, zeker genoeg hebben om zelfs welligt nieuwe denkbeelden uit te drukken.

Oneindig rijker is, volgens het zeggen, de taal der studenten. Het zij verre van ons, dat wij ons vermeten zouden hier een klein beredeneerd woordenboekje van dezelve te geven wij zullen dat terstond couperen wij houden het onderwerp voor reeds lang afgezaagd. En indien wij ons gevoelen zeggen mogen : dan raden wij hen, die dit onderwerp nog eens zouden willen entameren, sterk aan, hunne zagen eerst goed te scherpen ten einde er nog iets

„Natuur heeft ook haar taal” (ter Haar).