is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt is hun omgang zoo, dat zij in een steeds voort droomende, had ik haast gezegd —maar ik hedoel voortgaande onverschilligheid leven, dat zij niet anders weten te toonen dan juist dat weinigje wat goed heeten mag : Motiveer dat goede eens ? 1 Is het omdat zij een goed discours weten te voeren, een’ genoegelijken avond kunnen doorbrengen, zonder juist door den wijn er toe gebragt te worden om de minder goede zijden van hun character aan het licht te brengen? Eene menschenkennis, op zulk eenen tijd opgedaan, is reeds den volgenden dag iets minder.

Het geeft een kijkje in den rijkdom der conversatie, als men eindelijk van zijne dagelijksche vrienden niets meer weet op te geven dan dat zij goede kerels zijn. Meer hebben zij elkander nog niet van hun character kunnen toonen! Wij bejammeren het echter dat de taal der studenten zoo arm is, dat zij voor al die verschillende, waarschijnlijk diepzinnige charactertrekken, die bijdragen om van verschillende wezens elkanders vrienden te maken maar èén term heeft. Darf is de taal der Coujonnerie inderdaad toch zóó volledig niet, want waar het er op aankomt om nuances uit te drukken, schiet zij te kort; er is zoo veel verschil en maar een woord! Welligt zijn in bovengenoemde Grammatica der kraaijentaal nog betere uitdrukkingen voor eigenschappen des characters te vinden. Immers een woord uit eene vreemde taal over-