is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En meer dan thans per spoor naar Utrecht snellen.

Doch gij begrijpt, alleen mag ik niet gaan.

Dat zeit papa zou ook volstrekt niet staan!

En daarom, lieve Bet! moet gij veel schrijven.

Want o! dat ’s winters buiten blijven.

Het is fataal

Maar ’k zou den tijd van ’t eten Geheel vergeten,

En daarom, lieve, eindig ik.

Stuur mij een’ brief, zoo zwaar en dik

Als deze —■ hebt gij soms geen tijd.

Misschien schrijft Koo voor d’ aardigheid.

Maar, k propos, och! stuur de meid

Eens eventjes bij Plagge aan.

Om af te doen wat ’k daar heb staan.

En stuur me, lieve, van Branden

Voor zuster Mietje een flacon.

Ik had zoo graag eens op bezien

Een staal of wat fijn mousseline.

Liefst blaauw doch Bet ge kent mijn smaak.

Begrijp eens —■ want ge weet ik haak

Dat ik mijn beste haakpen mis!

Zoo ’t nu niet al te lastig is.

Stuur dan den knecht eens bij Nolet,

Bezorg me er een met rood saijet.