is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SCHETSJE.

Warme, donkerbruine oogen,

Lippen, kersenrood en malsch,

Fraai gewelfde wenkbraauwbogen

En een slanke, blanke hals;

Volle, frissche rozenwangen,

Kuiltjes, naast een kleinen mond

Regt geschikt voor kus en zangen;

Voorts een hoezem, zacht gerond;

’t Middel tenger, niet gewrongen

In een al te eng corset.

Ruimte voor gezonde longen

En geen stemmetje en fausset.

Voetjes vlug als van een hinde

Hel! nog tanden als ivoor.

Waar’ zoo’n deerntje mijn beminde,

’k Wist wel, wat ik doen zou, hoor!

Met zoo’n engel wandlen, stoeijen.

Liefst bij heldren maneschijn.