is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorlijk bijwonen, trachten de professoren de jongelui te leeren kennen en daartoe dienen de thee-collegies.

De Neef. Moet men die ook houden om examen te kunnen doen?

Ik. Het spreekt van zelf, dat de omgang met hunne hoogleeraren voor de studenten altijd zeer leerzaam moet zijn, en uit dit oogpunt beschouwd, zijn zij vooral niet minder nuttig dan de overige collegies; op sommige examens wordt het bijwonen van dezelve dan ook wel in aanmerking genomen, doch vele professoren zijn op dit punt nog al onverschillig.

Op dit oogenblik kwamen eenige mijner kennissen binnen en ons gesprek nam een einde; mijn neef, die zich nu niet zeer op zijn gemak gevoelde, nam spoedig afscheid, door mijne redenen overtuigd en van zijne dwalingen genezen, althans ik hoop het voor het heil van de akademie en van de collegies.