is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bagaailje der reizigers behoort uiterlijk een kwart uur vóór den vertrektijd in de Goederen-kantoren bezorgd te worden, en de bestelgoederen moeten een half unr vóór dien tijd aangebragt zijn : later bezorgd wordende, vertrekken ze met den eerstvolgenden trein.

De uren van vertrek worden zoo veel doenlijk geregeld naar de klok van het Paleis op den Dam te Amsterdam.

De reizigers hebben geene bagaadje vrij, dan alleen kleine pakjes, die zij onder de zitbanken in de rijtuigen kunnen en mogen bergen zonder hinderlijk te zijn,

Bijtuigen, paarden en slagtvee moeten ten minste een half uur, vóór den vertrektijd op de Stations aanwezig zijn.

Te Wolfhezen moet men 24 uren te voren van het voornemen tot dat vervoer kennis geven.

Er zullen geene Coupons in betaling worden aangenomen.

amstekdam , liet Hoofdbestuur der Nederlandsche

5 October 1846.

Pijn-Spoorweg-Maatsehappij,

Jj. J. ENTHOVEN, President.

Ter ordonnantie van hetzelve.

J. c. s’jACOB, Secretaris.