is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Arnhem., na aankomst van den tweeden Spoortrein, des namiddags omstreeks 3 ure, naar Nijmegen (in correspondentie met geheel Duitschland), Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, Groningen en Leeuwarden.

De onderneming belast zich voortdurend met het verzenden van goederen van allerlei aard; het inkasseren van wissels, de verzending van geldswaarden en elfekten, en het verrigten van kommissiën. Alles tegen zeer verminderd tarief.

DE HOOED- EN lIULPKANTOBEN DEB ONDERNEMING ZIJN :

UtrecM. Hoofdkantoor : H. O. van Munster, op den hoek van de Ganzenmarkt en Oude Gracht.

Amsterdam. S. P. Koens, op den Dam, Directeur P. van der Schilden.

J. van den Hoek, Botermarkt.

J. de Leeuw, Eeguliersbreêstraat.

Haarlem. Drakenburg en Beelenkamp.

Leiden. H. Peskens, Breêstraaat, bij de Noordeiadsbrug.

’sGravenhage. J. P. Koens, Spui en Groenmarkt.

Delft. W. Koens, binnen Watersloot.

Overschie. Meijer.

Schiedam. Engering, Markt.

Rotterdam. Koens, Korte Hoogstraat.

Wageningen. Steuk.