is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOOMBOOT-DIENST

TUSSCHEN

CULEMBORG, VREESWIJK EN ROTTERDAM

EN

TUSSCHENLIGGENDE PLAATSEN, HEEN EN TERUG.

Van Culemborg des Maandags morgens ten 4V2 iire.

« Vreeswijk » » » dß'/j»

Andere dagen, uitgezonderd des Zondags :

Van Culemborg des morgens ten 7V2 “r®

1) Vreeswijk » » » » om te Hotterdam aan te komen des Maandags ten 9 ure en de andere dagen ten ll'/a ure.

Van Botterdam iederen dag, uitgezonderd des Zondags ’smiddags ten 1 ure, om te Vreesioijk ten 5 ure aan te komen. In correspondentie met de Spoortreinen van Utrecht naar Amsterdam en Arnhem en met de Diligence onderneming van A. van Nimwegen op Amersfoort.

Nadere inlichtingen bij A. de Groot in de Liggende Os op het Vreeburg, alwaar de Diligence voor Vreeswijk zal vertrekken des Maandags ten I'/s ure en de overige dagen ten 7V2 ure; en bij Maarschalkerwaard buiten de Tolsteeg-Barrière, alwaar de Barge afvaart.