is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lessen eerst met den volgenden cursus te kunnen aan* vangen, terwijl hij 29 Junij zijne betrekking aanvaardde met eene sierlijke en deftige Latijnsche oratie, over den hand der beoefening van de Jiidorisüie theologie en de Christelijke zedekunde.

We gaven ’s avonds den nieuw benoemden Hoogleeraar en den Heer van Hoytema (door wiens benoeming Z. M. 25 Maart ’t college van curatoren weer tot het oude vijftal bragt) eene serenade, en knoopten zoo ook van onze zijde den band, in de hoop dat de toekomst ons in staat zou stellen , eene beter gegrondde sympathie, door meer afdoende blijken van genegenheid te uiten. Om echter den gang der gebeurtenissen niet te veel vooruit te loopen willen we onze aandacht bepalen bij een feit dat voor onze akademie van niet minder gewigt, lang ’t onderwerp bleef van menig gesprek.

De jaardag onzer Hoogeschool was op handen, en ouder gewoonte zou de Reetor Magnifieus, (voor dat jaar prof. G. J. Mulder) met de gebruikelijke oratie zijne waardigheid op zijn opvolger (de Hoogleeraar H. E. Yinke) overgedragen.

Men had het niet van zieh kunnen verkrijgen den man, (die in den tijd aan ’t* ontdekken van menige onsterfelijke waarheid op ’t gebied der natuurwetenschappen besteed , de natuurlijk minder te pas komende eigenschap