is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viering van het lustrum van 1856 , en van alle volgende lustra.

ART. 3.

De Secretaris der Commissie, zal in Februarij voor elke lustrumviering, eenige malen in de meest gelezene dagbladen eene oproeping doen plaatsen van hen, die in de termen van art. 1 vallen en genegen mogten zijn aan de Eéunie deel te nemen, met uitnoodiging om hun verlangen daartoe vóór den I'*™ April door franco brieven aan een der commissarissen te kennen te geven.

ART. 4.

Ten dien einde zullen de namen van alle leden der Commissie, met vermelding van hunne qualiteiten en woonplaats onder bovengenoemde oproeping geplaatst worden.

ART. 5.

De Commissarissen zullen voor den I'*™ April aan den Secretaris opgave doen, van de namen van hen, die zich bij hen aangemeld hebben.

ART. 6.

Aan de Commissarissen zal de gehcele regeling der