is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEVREESDE.

en zwarte nacht hangt loodzwaar op de groote stad

TV aar t leven straat en plein reeds lans verlafpn

Om plaats voor stilte en eenzaamheid te maken.

Een koude mist omgeeft de hooge daken

En houdt den top des ouden torens ingehuld

Wiens zware klok het nachtlijk uur vermeldt’

Dat aan het groot verleden weêr is toegeteld.

De armoe krimpt ineen van klimmend ongeduld

Om ’t traag verloopen van den duistren nacht,

Terwijl ze in angst en zorg den nieuwen ochtend wacht

Die over haar ellend weêr op zal gaan

En ziet ge ginds niet flaauw die rij van hooge vensters staan,

langs het breed gordijn, de heldre lichtstraal schiet

En in de nevelwolk daar buiten nedervliet?

2*