is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VISIOEN.

vriend van mij had examen gedaan in de groote Senaatkamer en hij was gedropen. Ik had met hem gezweet en gezwoegd voor die groote passive daad stond volbragt te worden. Ik had hem vergezeld tot aan de deur en was op het tweede belletje binnen gelaten, om naar zijn examen te hooren, en te vernemen dat zijne moeite vergeefsch wms geweest, dat hij niet wist wat hem hier te pas kwam. Ik had onafgebroken zitten luisteren en gedurende al dien tijd de doode mannen, die zoo levend dik en gezond uit hunne pruiken kijken, aangestaard en de namen gelezen die zij gedragen hadden toen zij nog in de Utrechtsche Hoogeschool den rang van Hoogleeraar bekleedden. Ik had verder veel te doen met mijn vriend te bewijzen, dat het waarlijk schande was hem hadden laten druipen