is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TELEGRAFEN VAN BIJZONDERE ONDERNEMINGEN.

ROTTERDAmSCHE TELEGRAAF MAATSCHAPPIJ.

De kantoren der Kotterdamsche telegraaf maatschappij zijn : Brielle, Brouwershaven, Birksland, Hellevoetsluis en B,otterdam.

Tan Utrecht naar Brielle van 1 tot 25 woorden ƒ 1,10.

» » > * » 26 » 50 » – 2,20.

• s » » » 51 11100 B – 3,80.

» » Brouwershaven 1 » 25 » – ],70.

t n » » 1) 26 » 50 » – 3,40.

> B » B B 51 I 100 B – 5,10.

j B B Dirksland t 1 b 25 » – 1,25.

» B » B B 26 » 50 B – 2,50.

B » » » B 51 8100 B – 3,75.

BB B Hellevoetslms 1b25 b -1,25.

B B B B b26b50 b – 2,50.

, » B B » 51 bIOO b – 3.75.

Bij deze maatschappij zijn even als bij het Eijk vijf woorden voor het adres vrij.