is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIEF DER VRACOTEX VOOR PASSAGIERS-GOEDEREiV.

> S W <1 g; N 5-o Iz o o 5! S c“, g 32 tr* >■ > O c W ;>• C i** S S C> H? 5 “10 CS g SB- SSSSb» ?HrK^KB7BB S‘ B' B- z‘ j-; • £:£«r' K- B- • • s ... tSb; . ?3.=b. : r?3 ?5 oSb • • • • o- • • 25 • . • • g <1 >- ü5 tot 30 Ised. p. j Amsterdanu inoi.u^iaoa'^^wortox'x*'4CiO‘.oi* •' ipcr 10 jj.büven. SétèSëüèêèSëoSSSSSS” Si tot 3Ü p. 1 Abcoude. *. .U W t-OO ic lö W iXo S C: W W»* Cn‘ perlüp.boven. 5-.s:êS?ëyé;èêïSëy{l^^3;s3» tot 30 Nëd. p. ]Xoen,‘Vreelani ü::i:wt“SQors«7tS'xa)-isris..«.=‘ per 10 p.biiven. «!élèSï^yèïJ'ü»iSïj*ïs^o* ScwS tot 30 p. 0. J» W fSO X W lO «iS CB » 30 Oi o a>® «IOiO per 10 p.büven. =ssös tot 30 p. lireukelen. per 10 p.boveu. Sï SS ë S! ë s; s? s g 5; s = s s: S! S £?: s loi 30 p. «si-3» x*«i o MC o X «''' e;» Cl c*»i'.»■ per 10 p.boveu. tol 30 iS'ed. p. Tt 1* o o X-J Cl oi C C C CI Cl ■ cn Cl ' per 10 p.boveu. èè?i£?s?gHss^Scc“os;gyyiSft^« tol 30 p. W«« cc X*'TO Cl'» WC^IXXXC* per 10 ii.boveu. ssssstsssaaj .U W tiC X X X C.*~ï X CJI ■ «1 C.*'TX X X X m” tol 3lt i\ed. p. Jfoerden. per 10 p.boveu. asSSë'Jiggss-SSBBaaggïS tot 30 IS’ed. p. X W M li C X X“-l Cl Cl® Cl Cl«~» X X X ~ " per 10 ij.bovcu. > cccic y CCCiC '■* ~Cicyci?S“y?n—2 10l 30 >ied. p. > =i..-.-ixxc=^f;rr,“" per 10 p.boveu i; s; :rr.i i*! s ir * c “ ‘i Jt y •= t i- o’ lot 30 Ned. p. s:?;:ir;rt::B- 3 ..p~ per 10 p.boveu. ï=SèÈgs'-ssgissgggëÈ¥is 05 X Cl 4. W JS *n * Cl Cl--I X x“ ~ • tot 30 ISed. p. Ca2telle. per 10 p.boveu. tol 30 ïied. p. Botterdam. per 10 p.boveu cyyêyyi?=^:Ti^?j?t?ïts’i?2' tot 30 ISed. p.' '^.'Driebergen, CB X*-« C»ci ® « tCIÖoX X X XC^' per 10 p.boveu. cècèycyL^srcc®-^^ciS. tot 30 I'ied. p. Maargbergen. ,X—I«1 4'’® ICC XXC-'IXCCC IC ' nor 10 p.boven. = SS- SSSëèêSëgöößëëiSëi tot"30 Ned. p. reeïietirfaa/. "•'ICIX CiOSCiX4.WkCCC'*-4XXtC»CMx' per 10 p.boven. ÏTISJa ~ . ®* SC C* CS tc X W A X Ji.'fj CIC® Xci*'»cO c Cl 5i c'c «1 c ccc c Cl 4- tot 30 Aed. p. Ede. CSX» Cl C.*-IXCICI 4-(CtCCXC CM wxX* per 10 p.boven. o® C X C X Cl o C o C oSm ex y "è è è i tot 30 Ked. p. X® X Cl X X Cl M W IJ C ro kijl 4. 4. Cl ' per 10 p.boven. tf oifhezen. » O Cl c Cl Cl C Cl C> C X X C C X O X Cl X O 4 tot 30 Ned. p. B CiC)^IXX'>4XCIX4>4>MC(CwX4I4^X per.lo p.boven. Aifihem. i