is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bommel, dagelijks, des morg. tire, Hotell’Europe.

’s Bosch » » » BY4 » •

Breda. » » » BV4 » ®

Buren, Zaturdag, des midd. 12 uur; Vergulde Poortje.

Cleef, Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, des morg. lO'/j ure; Vergulde Poortje.

Culenborg, dagelijks des morg. ure, Hotell’Europe. I » » namidd. 3 ure; Tolsteegpoort.

Deventer, (postkar), dagel. des av. 10 ure; Wittevrouvvepoort. B Vrijdag, des morg. 11 ure; Vergulde Poortje.

Doorn, Maandag, des midd. 2 en Zaturdag, des midd. 3 ure, Eoode Hert.

Eriebergen, Woensdag, namidd. 2 ure; Eoode Hert.

Ede, Zaturdag, des midd. 2 ure; Roskam, j Woensdag, des midd. 4 ure; Postpaarden.

Elburg, dagelijks des av. 10 ure, Hotell’Europe. I • » midd. IV4 uur; Vergulde Poortje.

Eemnes, Zaturdag, des midd. IV2 ure; Postpaarden.

Geldermalsem , dagelijks des morg. BV4 ure, Hotell’Europe.

Gorinelitm, i> » » BV4 »

Gouda, Zaturdag, des midd. 3 ure; Liggende Os.

’sGraveland, dagel., des inidd. 4 ure; Vergulde Poortje.

Gronmgen, dagelijks, des av. 10 ure; Hotel Bellevue.

’sHage, (postkar), dagel., ’snachts 12 ure; Wittevrouwenp.

Harderwijk, dagelijks, des av. 10 ure, Hotel I’Europe.

,1 » » Verg. Poortje.

, » » iflorg. T'/j en 9 ure; buiten de Wittevrouwenpoort.