is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemoet gekomen, zij drijft met onweerstaanbare kracht tot allerlei uitspattingen.

Een cingeltje of acliter-Oudwijk om te wandelen, beteekent voor den gezonden mensch van onze jaren niets, en hoe weinigen getroosten zich dagelijks die moeite? en hoe dikwijls worden niet die weinigen door weer en wind, door slijk en kou er van afgeschrikt?

En op »Placet liic requiescere” kan men dagbladen en tijdschriften lezen omberen, quadrilleren, jassen biljarten of schaken een bittertje of glas madera genieten het nieuws van den dag in de studenten-wereld vernemen en bespreken; meer dan s requiescere” toch wel niet.

Te paard rijden is een liefhebberij, die aan weinigen gegund is, en op den duur verveelt.

Gelukkig dus het corps, gelukkig de Hoogeschool, die in ’t bezit zijn eeuer inrigting als ons Olyrapia. De geschiedenis vau dit gezelschap, dat uit een klein begin geworden is tot een schitterende parel in de kroon onzer Alma Mater, is belangrijk genoeg om een plaats inden Studenten-Almanak te mogen aanspraak maken.

Ik wil trachten een schets van Olympia’s lotgevallen en tegenwoordige toestand te geven. Vooral hier geldt : «simplex sigillum veri.” Ik zal dus trachten door éénvoud te boeijen. Ik zal trachten mij op een onafhankelijk standpunt te plaatsen, ’t eenige waaruit de zaken in een waar licht gezien worden.

De bronnen, waaruit ik put, zijn de losse stukken en