is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men van vereenigingen. Friezen bezochten Friezen en bevochten Groningers, stadgenooten gingen met elkaêr om daarbij bleef het.

Ouder ’t Fransch bewind het ingehaalde paard van Troje zon een Olympia niet zijn gedoogd. In de eerste jaren van onze herstelde vrijheid werd er geen behoefte aan gevoeld. Het »Turnen,” die ligchaamsoefeningen door Guts-Muths in eere gebragt, door Jahn stelselmatig ontwikkeld, waren hier nog vreemd. De dolle daad van Sand wischte alle verdiensten van den .Tugendbund’ uit het geheugen, en achter de leus i)frisch, fromm, frölilich, frci” zocht men de geheime wachtwoorden van opstand en regeringloosheid. Wat hiernaar riekt, behaagt onzen landaard niet.

Toen de Belgische woelingen en de gekwetste volkseer ook de studenten te wapen riepen, maakten zij kennis met het zoo lang vreemd geblevene en menigeen zal in de tusschenuren van wacht- en diensttijd het schermen hebben geleerd. Het zaad was uitgestort, dat bij gunstige weersgesteldheid zou opgroeijen.

Men had het schermen als een vermaak leeren kennen. Terwijl vroeger die kunst slechts dienstig werd beschouwd voor den soldaat of den Lovelace, en men het fransehe wapen de tloret misschien ook wel te nietig vond voor den gespierden regterarm van den hollander, had men thans begrepen, dat er geen mannelijker vermaak is dan het schermen, dat het ware schermen even weinig gelijkt op ’t geen onder dien naam op scholen (een soort