is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven. Bij (Ie gebrelckigheid van ’t archief hangt er een duistere wolk over dat verleden. Met moeite en zooveel doenlijk heb ik de reeks dezer verhuizingen uitgevorscht; ik laat ze hier volgen.

Olympia’s eerste domicilie was ’t hoekhuis van de Drieharingsteeg en de Elizabethstraat. Van daar ging mm naar de zalen beneden de Stud. Sociëteit om spoedig te verhuizen naar de Waag (hoek v. d. Ganzenra. en O. Gracht). Dit stadslokaal werd weldra verwisseld voor de zaal naast de comedie, die echter na korten tijd verlaten werd om de gewezen kapel van koning Bodewijk , een eigendom der Hoogeschool, te betrekken. Ook dit was het Latium niet. Een oud gebouw naast de drukkerij van Kemink en Zoon, toen de stad toebehoorende, nam ons zwervend gezelschap tijdelijk op. Later stond het Gebouw’ voor Kunsten en Wetenschappen een zijner zalen af, maar scheen niet bestand tegen den dreun onzer oefeningen ; althans plafonds scheurden en de commissarissen zeiden ons ’t gebruik op. De stedelijke regering kwam ons al weder te hulp 1) en ’t vroegere cholera-hospita.al opende zijn breede poort op de N. Gracht voor de loden van Olympia. Een ruim vertrek op de eerste verdieping en een kleiner bij den ingang waren 2 jaren de getuigen onzer w'erkzaamheden. Wij ontruimden ze toen in den zomer van 1852 ons in een ander gedeelte van ’t zelfde groote gebouw (»het zoogenoemde Militaire Logement of

1) M!s»Lv» tuu dou üiirgemfMter dtr «tnd Utreclit, gcdaiteekend den l.>/220ct 1«0.