is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Ol3'tnpia had zijn tweede lustrum reeds half ïolbragt, eêr de gyinnastie waardiglijk werd vertegenwoordigd. Sabel, floret en stok waren van den beginne en zijn nog de geliefkoosde wapens die de vlugge hand van den »muzen-zoon” ijverig voert.

’t Eloret-schcnnen, de oudste der als kunst beoefende wapenspelen ,is algemeen bekend. »De floret is de basis van het schermen, het punt-wapen is het schoonste, bevalligste, hoewel in gewigt het ligtste, in behandeling het moeijelijkste, in het tweegevecht het gevaarlijkste” 1). De malle lofrede van la Boëssièrc, die als de genealo. gisten der monnikken-eeuwen, om den adel van zijn floret te verheffen, haar oorsprong bij Meden en Perzen, Komeinen en Grieken zoekt en ze Bayard en Duguesclin in de geharnaste vuisten geeft, zou ik zoo de ruimte het toeliet, gaarn als een bloempje, tot vermaak van den lezer, in mijn dor verhaal invlechten. Het ware der zaak is, dat de Italianen de kunst van schermen in ’t leven riepen. De lange »spada” van hen, is wel zwaarder en langer dan de door fransche petit-maitres later gehanteerde floret, maar de verschillende steken en parades voeren nog de namen die Marozzo (1536) en Puteo (1544) er-aan gaven. Uit Italië naar Frankrijk overgebragt werd de kunst daar gewijzigd en kreeg er ’t burgerregt om vervolgens over geheel Europa te worden verspreid. De cursus op Olympia gevolgd, is geput

1) Akad. Cour. 2e jrgg. No. 39.

2j Traité de Tart des arm««,jp. 1, «rcloge de l’epée.’’