is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ’t vorig Verslag werd het tweetal waaruit de nieuwe Prof. Theol. werd gekozen, onjuist medegedeeld.

Ter Haar moest bóven Moll. staan.

Door eene zonderlinge vergissing is het Collegie van Curatoren onder de Werkgezelschappen geplaatst.

Op pag. 84 , Mengelwerk , staat : nDe bestaande twee-

spaltlees : »De scheuring.”

De Commissie voor de Sociëteit

Flacet Jiic requiescere musis,

is sedert veranderd als volgt: ,

A. F. Eilerts de Haan, Fr

J. H. Heijdenrijk, Vice-pr.

J. Hatfmans, Ah-actis.

A. H. Knijper, Fiscus.