is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens kunnen deze brieven ongefrankeerd perscheepsgelegenlieid verzonden worden, doch dit moet alsdan op de adressen vermeld staan.

De voor de overige West-Indiën bestemde brievenmalen vertrekken uit Londen op den 2‘‘““ en 17''”” van elke maand, ten ware een van die dagen op een’ Zondag invalt, als wanneer de verzending op den volgenden dag geschiedt.

De brieven naar de Havana, Honduras, Nassau en Jacmel worden allen verzonden met de brievenmaal van den IT"», die naar Fera Crus en Tampico, met die van den 2“*'“ der maand.

Voor alle andere plaatsen, beboerende tot de zoogenaamde West-Indiën, geschieden de verzendingen met de beide gelegenheden, dat is : twee malen in de maand.

De brieven, bestemd voor de Westkust van Zuid-Amerika, vertrekken uit Engeland twee malen in de maand, doch niet verder dan tot Panama. Van daar geschiedt dl verzending naar de plaatsen van bestemming slechts ééns in de maand.

De West-Indische pakketbooten belasten zich niet meer met de brieven Madera, Bermuda oi Mobile. De brieven naar Madera vertrekken uit Engeland met de pakketboot van Palmoul naar Brazilië den 6'’'“ van elke maand; die naar Bermuda worden verzonden over Halifax en die naar Mobile over New-Torh of Boston, beide met de pakketbooten op Noord-Amerika,

De havens van Jago de Ouba, La Guayra Puerto Cnbello, worden niet meer door de West-liidische pakket-

8*