is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuimd wordt, geschiedt de aanteekening ambtshalve, doch dan worden de brieven of pakketten niet afgegeven dan tegen betaling van dubbel port en van 5 pCt. der ingeslotene waarde.

Het bureau voor uitbetaling van geldartikelen, fraukeringen, aanteekeningen en afgifte van brieven poste restante als anderzins, is dagelijks geopend des morgens van 10 tot 8 ure.

FRANKERING DER NIEUWSPAPIEREN EN GEDRUKTE WERKEN.

De Nieuwspapieren, Tijdschriften en andere gedrukte stukken, mits hoegenaamd geen schrift bevattende en van smalle kruisbanden voorzien, zullen bij de afzending gefrankeerd moeten worden. Voor dagbladen één of meermalen in de week uitkomende één Cent voor ieder blad; voor tijdschriften en andere gedrukte stukken 2 Cents voor ieder geheel vel.

De gedrukte stukken, in de bus gevonden, zullen als brieven getaxeerd worden.