is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I G T,

De Goederen-Trein om 11 ure voormiddags uit Am~ sterdam is uitsluitend voor het vervoer van Goederen en Vee bestemd: met den Trein van 2 ure 30 min. ’s nachts uit Emmerik worden ook Keizigers vervoerd, voor zoo ‘ verre de Treinen op de Stations aanhouden. Te Amsterdam, Molterdam, Utrecht en Arnhem worden Plaats* kaartjes voor Keizigers en Billetten voor hunne Bagage afgegeven naar Eeutz {Keulen), Dusseldorp, Duisburg, Ruhrort, Oberhausen, Wesel, Dortmund, Hamm., Bielefeld, Minden, Bremen, Hannover, Harburg (Hamburg), Brunswijk, Maagdenburg , Berlijn, Leipzig en Bresden. Op de Hoofd-Stations worden voor de geheele route naar Antwerpen en tusschen liggende Stations plaatskaartjes afgegeven , voor zoo verre deze Correspondentie bestaat. De Stoombooten van den Nederlandsch-Belgischen Spoorweg zullen bij aankomst en vertrek aan het Hulp-Station van den Nederlandschen Khijn-Spoorweg te Botterdam aanleggen. De Bagage der reizigers welke te Botterdam met de Stoomboot van den Belgischen Spoorweg vertrekken of aankomen, wordt vrij van en naar het Station