is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiedenis bevatte, gaf den 8. Maart door een heerenassaut een openlijk bewijs van zijn voortdurend bestaan. In een’ meer beperkten kring bewegen zich de beide wandelgezelschappen : Artemis, dat zich langzaam van de gevolgen der scheiding, ook in zijn midden gevoeld, gaat herstellen, en Frithiof, dat nog al de voordeelen eener krachtvolle jeugd geniet, en voor zijne leden op menigen wandeltogt de genoegens der vriendschap met die der vrije natuur vereeuigt. Eindelijk werd er dit jaar een nachtwaridelgezelschap opgerigt, dat den naam van AutoclitJionia draagt.

Groote voorliefde voor de verhevenste aller kunsten, de edele toonkunst, heeft altijd ons studentencorps gekenmerkt. Geen wonder dan ook, dat toen na de scheiding het oude studentenconcert zoo goed als geheel in bezit der leden van Mutua Jides was overgegaan en door de buitenwereld dus niet meer kon beschouwd worden als eene uiting der welwillendheid van het studentencorps , men zich genoodzaakt zag de handen ineen te slaan en een nieuw op te rigten, onder den naam ; Concert van het studentencorps*). Het concert, dat den 4. Maart

*) Wij achten het Leneden ons, in hetbrecde te antwoorden op de aanvallen tegen ons concert gerigt en voorkomende in het verslag van den onlangs verschenen almanak der stud, vereenigiug MuliiaFidess een paar onjuiste voorstellingen willen wij echter reclifioeren,— Nooit heeft het studentencorps officieel afstand gedaan van het oude concert. Geen handel wijse van sommigen , geen woorden door den lieer a.\nvijs gesproken, kunnen hier woideu aaiigehaald. Die sommigen waren het corps niet en de Heer raiidijs sprak niet in naam van het corps; hij sprak niet eeiis als rector, want dat was