is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRAGIUIENTEH BETREFFENDE DE VROEGSTE GESCHIEDENIS DER LEIDSCHE HQ3GESCHODL.

I.

Aan de reformatie heeft de Leidache Hoogeschool haar ontstaan te danken. De reformatie bragt vrees in de harten der ouders, dat hun kinderen de ware religie zouden verliezen; ze bragt ook den oorlog met Spanje. Beiden maakten ’t bezit eener eigene schole voor ons meeren-meer Protestantsch geworden land tot een dringende behoefte. Men had voorheen meestal te Leuven gestu* deerd. Maar de Leuvensche Akademie bleef goed-Katholijk, werd zelfs langzamerhand een broeinest der Jezuiten. De buurtschap der Spanjaarden was daarenboven ook den Katholijk-geblevenen reden genoeg om Leuven te mijden. Andere Akademiën waren te-ver-afgelegen om aan aller behoefte te kunnen voldoen.

Was dus voor de Protestanten in ’t algemeen de op. rigting eener Akademie een vurige wensch, in ’t bijzon-