is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar gij, o Gravinne van Daeneveldt,

Hebt titels, te veel om te noemen, en geld

Ook gij, Baron van der Czecken 1

Zoo toornt dan niet; wijl uw dorpelsteen

Haar dcodspeul moest worden; ze bad er geen

Ze bad sleehts die speling van trekken...

y>A gauche, Mevrouw! neem geen notitie

«Van ’t bedelpak daar. (Men ontbiê de politie!)”

11.

Weer groent, op Gods akker, des armen kuil

Naast rijkdoms trotsche, onvruehtbre zuil.

De Baron schept geen smaak meer in wedren en rij-klucht,

Margeaux schijnt hem bloed, mardlla-gem lijklucht.

En ’t kaartspel, niet waar, Mevrouw de Gravin?

’t Houdt rouwkleur en bloed, rouw* en bloedkleuren in.

Doch ’t Honden- en Apenspel der Waereld

Aanschouwt u noch steeds gestarrend *), bepaereld.

Want beide zijt ge te goed gedresseerd

Dan dat ge zoo haastig uw kunsten verleert!

*) Bedekt met ordestarren.