is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De maan rijst op uit de kimmen

Omstuwd van de koren der sterren,

Zij groet het verdwijnende zonlicht,

Zij groet ook de spelende golven.

Ze blikt zoo vriendelijk neder,

De zee beantwoordt haar groete

En zingt de welkomst der mane

Met zangen als van een geliefde.

Ik hoor zoo gaarne die zangen :

Ze klinken zoo schoon en zoo plegtig,

Ze ruischen zoo zacht en zoo teeder,

Mijn hart zingt dan stil ook wel mede

35.

V,