is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.

De eerste liefde is verworpen, omdat ze is gebleken van onwaarde te zijn. Maar de ledigheid, die het verlies geeft, moet worden aangevuld. Het verlorene kan niet worden herwonnen; maar een gelijke invloed kan weder bezielen.

De jongeling denkt terug aan de verloopen jaren : hoe de schoolknaap gloeide van eerzucht om onder de eersten genoemd te worden. Hij herinnert zich dagen van rustige werkzaamheid en stil genot.

Thans rust op hem geen schooldwang en zijn arbeid is niet meer gedwongen : de Wetenschap zelve vordert hem op en ditmaal zal hij volgen.

Langs welken weg? Hij zal het haar vragen, die hem den weg moet wijzen. De Leidsvrouw zal hem den eenigen wijzen, die tot het doel leidt, deu beproefden.

Hij gaat en haar uil krast hem tegen 1

Is ’t wonder, zoo ge hem langs bijpaden ziet dolen en kruiswegen inslaan, die steeds verder afleiden ?

Maar wat dunkt u van haar, de bewerkster van dien verstandelijken moord 1

Eene vrouw, een post, geld , een kind, een orde I Dat wordt het laatste ideaal I