is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deze stelling is dit: de collegiegelden moeten worden verhoogd. Waaruit zouden wij anders onze verbazende onkosten goed maken, als daar zijn (om nog niet eens van theecollegies, recepties bij voorstellen-kritiek, praetorengastmalen, enz. enz. te spreken), veertiendaagsche wetenschappelijke hooggeleerde bijeenkomsten, rectorale diners, enz. enz. ’t geen toch alles in het belang van de studenten zelven geschiedt. Een onzer collega’s heeft wel eens negotiatiën op verschillende liefhebberijcollegiën beproefd, waarvan de actiën echter tegenwoordig bijna volstrekt geene waarde meer hebben, hetgeen, onder ons gezegd en gebleven, ook natuurlijk is, daar hij de rente niet betaalt. En toch, vergen we teveel? wij begeeren niet eens, dat onze aupsct stt» met gelijke munt betaald worden, maar willen ze, hoe belangeloos, zelfs voor zilver verwisselen. Zorg daarom, waarde collega; dat de nieuwe wet hierin voorzie, en wel in dezer voege ; belastingen moeten door allen gedragen worden, zoo ook is het niet meer dan billijk dat wij niet alleen van de studenten ouzbt faculteit, maar ook van die der ovetigs een billijk honorarium voor onze moeite erlangen, van de eersten, omdat zij ons moeten, van de laatsten, omdat zij ons niet behoeven te hooren. En hiermede heb ik het voornaamste punt van het hooger onderwijs behandeld. Maar er zijn ook nog andere van hoog belang, waarover mijne opmerkingen der aandacht van het ministerie niet moeten ontgaan. Publiciteit, die kanker van het hooger onderwijs moet uit de wet gebannen worden. Wij wilden