is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crinolines.

O quantum est in rebus inane!

En waarlijk het moeit me ten hoogste eene onschuldige maagd van eene sierlijke gestalte zoo opgezwollen te zien, en haar onder het gaan te zien waggelen als eene bevruchte vrouw.

Steele. Spectator.

Kerkgang.

Οὐ τόσον 'Αθανάτων ἀγέμεν σπεύὅουσι θυηλάς,

“Οσσον ἀγεαρομἑνων ὅιὰ κάλλεα παρθενικέων.

Musaei de Herone et Leandro.

Promotie,

had ook de voorbereidende repetitiën geleid en de uitvoering getuigde van de zorg en het beleid daarbij ontwikkeld.

Caecelia 1 Jan. 1857

Custos.

een mau van wien men twijfelt, of zijne veelomvattende kennis, dan wel zijn ijver en heuschheid hem meer geschikt maken voor dien post, welken hij sints lang met roem bekleedt.

Van der Hoeven, Academie-rcis.

(Bibliotheek te Dresden.)