is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ea de commissie voor het Concert van het Slud.-corps aldus j

S. P. Naudé, Pr.

C, A. Marchant Jr. , Vice~pr.

... , r . P. Templenian van der Hoeven, Secr.

P. W. van Doorn, Fisc,

£. H. Karslen»

Van het Wandelgczelschap «Artemis** is Secretaris geworden : H. van Woudenberg Harastra,

Verbeteringen en bijvoegingen tot de lijst der Studenten :

Pag.7s W. N, Coeoen , J.Az., t. Voldcvbriig, van Leeuwen,

» » A. C. L. W. Vollenboven van Daalen, t. Jacobiebrug, Terhoeven.

)) 76 \V, J. Ëssers , j, Lijnmnrkt. Berlijn.

)> 78 H. J. Helderman’, l. Volderbrug, Nikerk.

i> 79 B. A. de Jough , t. Steenweg, Uupkes.

« 85 A. ï. Simous, t. Elisabechitr,,V>.u\.geTS.

» 98 M, J, C. Wolf, I. yolderbrug, vanLeeuwtio.

De lezer gelieve Ie schrappen :

Pag. 80 A. J. C. Kremer.

)) 88 W. U. Tacls van Amerongcn,