is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgegeven. De korrespondentie op geheel DnitscMand geschiedt met iedere maal op Emmerik.

Zie verder de gewijzigde postwet.

AZIË.

Laod-Hail.

Brieven, voor de Oost-Indische bezittingen bestemd en met den Overlandpost derwaarts vertrekkende, kunnen van den 3*''“ tot den 33“'“ van elke maand aan het postkantoor bezorgd worden, mits op de brieven duidelijk worde aangewezen : Over land via Marseille. Zonder deze bijvoeging worden zij op de gewone wijze verzonden. Drukwerken moeten twee dagen voor de vertrekdagen aan het postkantoor bezorgd zijn. In geval zij later worden bezorgd moet er voor ieder vel cent meer betaald worden. De terugkomst der Overlandpost heeft omstreeks den 16*''“ en laatsten van elke maand plaats.

De frankering van drukwerken is via, Marseille en SouU Tiampton 10 cents per vel. Via Triest is de frankering 15 cents per vel.

Indien men verlangt de brieven te frankeren, kunnen zij met 90 cents over Marseille, met 70 cents over Sout-Jtampton en met /1,20 over Triest verzonden worden.

Vertrek der mails van :

SoniJiampton vóór den 1“'" en 17'''“ van iedere maand.

Triest » » s'''“ en 30“'“ s » »

Marseille » » 9'*'“ en 22“'“ » » >