is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderworpen. Drukwerken worden met 10 cents per vel betaald.

Brieven yoor'Curaqao worden verzonden over St. Thomas en zijn onderworpen aan eene gedwongene frankering van ƒ 0.85.

Brieven voor Suriname worden over Engeland verzonden, doch zulks moet op de adressen vermeld staan. Zij zijn alsdan onderworpen aan eene gedwongene frankei'ing van

Overigens kunnen deze brieven ongefrankeerd per scheepsgelegenheid verzonden worden, doch dit moet alsdan op de adressen vermeld staan.

De voor de overige West-Indiën bestemde brievenmalen vertrekken uit Londen op den 2'*'° en 17‘‘" van elke maand, ten ware een van die dagen op een’ Zondag invalt, wanneer de verzending op den volgenden dag geschiedt.

De brieven naar de Havana, Honduras, Nassau en Jacmél worden allen verzonden met de brievenmaal van den 17'“'“, die naar Vera Cruz en Tampico, met die van den 2'*'“ der maand.

Voor alle andere plaatsen, beboerende tot de zoogenaamde West-Indiën, geschieden de verzendingen met de beide gelegenheden, dat is: twee malen in de maand.

De brieven, bestemd voor de Westkust van Zuid-Amerika, vertrekken uit Engeland twee malen in de maand, doch niet verder dan tot Panama. Van daar geschiedt de verzending naar de plaatsen van bestemming slechts ééns in de maand.