is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij hebt met held’ren blik der eeuwen loop doorschouwd ,

Waarin het denkbeeld zich van eenheid in ’t heelal,

Van harmonie in al zijn krachten , heeft ontvouwd , ■—

Geboren aan den zoom van ’t bogtig waterdal,

Dat Griekenland omspoelt, Itaaljes boorden kust,

En Zuidlijk tegen ’t strand van ’t vruchtb’re Egypte rust.

’t Ontwakend denkbeeld van den Kosmos breidt zich uit

Door Alexanders togt naar ’t zonnig Morgenland ;

Helleensche wetenschap en Eome’s magt ontsluit

Het telkens ruimer baan; de halve maan , geplant

VanOosttotWest, aanschouwt hoe bij haar seheemrend licht

De kennis der natuur alom haar zetels sticht.

En langzaam wordt het doel dier pogingen vervult:

Kompas en boekdrukkunst verleenen hulp en kracht;

Een nieuwe wereld rijst: Amerika onthult

Zijn lang verborgen schoon; de Zuidelijke nacht

Vertoont zijn schittrend kruis; —de Godsdienst breekt haar

En spelt der wetenschap met vrijheid nieuwen bloei, (boei,

Als voor ’t gewapend oog der heem’len afstand zwicht,

Ontrolt de wereldbouw zijn majesteit en pracht:

Een talloos zonnenheir straalt in des melkwegs licht;

Saturnus toont zijn ring; de wiskunst rijst met kracht

Den gang des lichts ontdekt ze en der kometen baan ,

Neptunus’ grootte en stand, den loopkring van zijn maan.