is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> omnia, quae magni auctorea dixerunt, sunt perfecta; «labuntur aliquaudo, nee semper intendunt animum, I nonnumquam fatigantur, cum Ciceroni interdum dormi»tare demosthenes , houatio vero ipse homerus vit deatur”: dan zal hij ons toch moeten toestemmen dat zulke absurditeiten als wij hier vonden, niet uit de pen van iemand als Dr. einkes kunnen gevloeid zijn. En zien wij dan nog dat Prof. boot zegt, dat dit stuk bij vimperiti et incauti judices” opgang zal maken, zoo bevestigt ons dit te meer in onze overtuiging omtrent zijne onechtheid; want het is genoeg bekend dat de groote EINKES alleen bij periti et cauti judices wordt geroemd.

z.